LAKKAKITTI

Tootekood: 2417 Kategooria:

Kirjeldus

Tikkurila Lakkakitti on alküüdpahtel. Sobib sise- ja kuivades välistingimustes puit-, puitlaastplaat-, puitkiudplaat-, metallpindade pahteldamiseks ja kittimisek. Sobib lateks-, alküüd-, õli- ja katalüütvärvide aluspahtliks. Heade lihvimisomadustega. Kasutuskohtadeks sobivad mööbel, augud ja süvendused ustes, akendes ja seintes; masinad, seadmed, veesõidukid, transpordivahendid ja muud pinnad.

• Toon: valge
• Vedeldi/lahusti: Special Solvent
• Töövahendid: pahtlilabidas või prits
• Kuivamisaeg 23°C ja 50 %-lise suhtelise õhuniiskuse juures: poolest tunnist kuni mõne tunnini sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest ja pahteldatavast materjalist.
• Kuivainesisaldus: 74 %
• Säilitamine: toode talub külmladustamist ja -transporti

Lisainfo

kasutusjuhend

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Uued värvimata pinnad: puhasta pinnad mustusest, tolmust ja lahtistest tükkidest. Nakkuvuse parandamiseks krundi pahteldatav pind kruntvärviga. Varem värvitud pinnad: pese pinnad Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev värv kaaprauaga ja lihvi pind. Eemalda lihvimistolm.

ohutus

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Ohutuskaart

Lae alla